วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดย พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม จตร., พ.ต.อ.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รรท.ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

105

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดย พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม จตร., พ.ต.อ.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ รรท.ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน