ตร. เตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเทศกาลลอยกระทง

5

แบ่งปัน