ตร. เตรียมพร้อมมาตรการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเทศกาลลอยกระทง

22

แบ่งปัน