วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  เวลา 19.30 น.  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6/ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผบ.ตร. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6  โดยมี องคมนตรี, ปลัด กห., ผบ.ทสส., ผบ.เหล่าทัพ, และ ทหาร  ตำรวจ ข้าราชการร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ก่อนเวลาเข้าเฝ้าฯ ผบ.ตร.ได้เยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ ภายในบริเวณงานกาชาด โดยมี ดร.บุษบา  ชัยจินดา  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ภ.3 ให้การต้อนรับ   และเมื่อเวลา 17.00 น.  พล.ต.อ.ดุสิต  สังขะเมฆะ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้แทน ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พรหมธร  ภาคอัต  ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชา ตร. ร่วมวางพวงมาลาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี ผู้แทนเหล่าทัพ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพวงมาลา

420

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  เวลา 19.30 น.  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6/ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผบ.ตร. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จฯ ทรงวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6  โดยมี องคมนตรี, ปลัด กห., ผบ.ทสส., ผบ.เหล่าทัพ, และ ทหาร  ตำรวจ ข้าราชการร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ ก่อนเวลาเข้าเฝ้าฯ ผบ.ตร.ได้เยี่ยมชมร้านสมาคมแม่บ้านตำรวจ ภายในบริเวณงานกาชาด โดยมี ดร.บุษบา  ชัยจินดา  นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และ สมาชิกชมรมแม่บ้าน ภ.3 ให้การต้อนรับ   และเมื่อเวลา 17.00 น.  พล.ต.อ.ดุสิต  สังขะเมฆะ  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. ผู้แทน ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พรหมธร  ภาคอัต  ผู้ช่วย ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชา ตร. ร่วมวางพวงมาลาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี ผู้แทนเหล่าทัพ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพวงมาลา

แบ่งปัน