วันที่ 1 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศึกษาผลกระทบจากการร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดต่อการปฏิบัติงานตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

213

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศึกษาผลกระทบจากการร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดต่อการปฏิบัติงานตำรวจ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_1236 IMG_1234 IMG_1231 IMG_1224

แบ่งปัน