วันที่ 1 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วงเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

439

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วงเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_1262IMG_1259 IMG_1267 IMG_1266

แบ่งปัน