พิธีมอบเข็มพระราชทาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 2561

269

แบ่งปัน