พิธีมอบเข็มพระราชทาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 2561

336

แบ่งปัน