พิธีมอบเข็มพระราชทาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 2561

223

แบ่งปัน