วันที่ 3 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งในสถานีตำรวจ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.

253

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งในสถานีตำรวจ โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม สกพ. ชั้น 6 อาคาร 5 ตร.
IMG_1848IMG_1853 IMG_1840 IMG_1839

แบ่งปัน