วันที่ 8 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจด้านการป้องกันปราบปรามด้านอาชญากรรมดีเด่น ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

165

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจด้านการป้องกันปราบปรามด้านอาชญากรรมดีเด่น ครั้งที่ 2 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_2332IMG_2331 IMG_2334

แบ่งปัน