วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.45 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น รร.รามาการ์เด้นส์ กทม. / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบช. และข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก. ถึง สว. ของทุกหน่วย เข้าร่วมโครงการฯ

159

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.45 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น รร.รามาการ์เด้นส์ กทม. / พล.ต.อ.สุชาติ  ธีระสวัสดิ์  จตช. เป็นประธานการเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561  โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบช. และข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก. ถึง สว. ของทุกหน่วย เข้าร่วมโครงการฯ

แบ่งปัน