วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 9.00 น. คณะนักเรียนพร้อมครูรร.จิตรลดา ร่วมสนุกกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรที่จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

54

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 9.00 น. คณะนักเรียนพร้อมครูรร.จิตรลดา ร่วมสนุกกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจรที่จัดโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

แบ่งปัน