วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 13/2561 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

219

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 13/2561 โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน