วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศปชก.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวงข้องร่วมเข้าประชุม

116

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สอาดพรรค ที่ปรึกษาพิเศษ ตร./ผอ.ศปชก.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.)  ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวงข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน