วันที่ 13 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมการสืบสวนคดีวัดป่าบ้านตาดของหลวงตามหาบัว ญารสัมปันโนฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

232

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมการสืบสวนคดีวัดป่าบ้านตาดของหลวงตามหาบัว ญารสัมปันโนฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_3086IMG_3096  IMG_3084

แบ่งปัน