วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงพักริมคลองงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” / พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้เดินทางเยี่ยมกิจกรรมโรงพักริมคลอง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

214

วันที่  16 มกราคม 2562  ณ โรงพักริมคลองงานอุ่นไอรักคลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” / พล.อ.ไพบูลย์  คุ้มฉายา  องคมนตรี  ได้เดินทางเยี่ยมกิจกรรมโรงพักริมคลอง  ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แบ่งปัน