วันที่ 21 มกราคม 62 เวลา 11.00น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. /ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดคดีค้ามนุษย์ ภ.7-ภ.9 โดยมี พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค./รอง หน.ศพดส.ตร.(1), พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผอ.ศพดส.ภ.9, พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รอง ผบช.ภ.8, พ.ต.อ.ฐากูร นิ่มสมบูรณ์ รอง.ผบก.ปคม., นาง ธันยา เลาหทัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ ศพดส.ตร.), นาง วีรวรรณ มอสบี้ ผู้อำนวยการโครงการ HUG (ผู้ทรงคุณวุฒิ ศพดส.ตร.), นาย ราชัญสมิทธ์ เวกอรุณ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปง. เข้าร่วมประขุม และมีสื่อมวลชนจาก ช่อง5 ช่อง7 เวิรค์พอยท์ บ้านข่าว และ นสพ.ท้วถิ่นเทพไทยนิวส์ มาทำสื่อก่อนเริ่มการประชุม ณ ห้องประชุมสมิหลา ภ.9 จว.สงขลา

149

วันที่ 21 มกราคม 62 เวลา 11.00น.
พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. /ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดคดีค้ามนุษย์ ภ.7-ภ.9 โดยมี พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบช.กมค./รอง หน.ศพดส.ตร.(1), พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9/รอง ผอ.ศพดส.ภ.9, พล.ต.ต.อนุชา รมยะนันทน์ รอง ผบช.ภ.8, พ.ต.อ.ฐากูร นิ่มสมบูรณ์ รอง.ผบก.ปคม., นาง ธันยา เลาหทัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ผู้ทรงคุณวุฒิ ศพดส.ตร.), นาง วีรวรรณ มอสบี้ ผู้อำนวยการโครงการ HUG (ผู้ทรงคุณวุฒิ ศพดส.ตร.), นาย ราชัญสมิทธ์ เวกอรุณ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ปปง. เข้าร่วมประขุม และมีสื่อมวลชนจาก ช่อง5 ช่อง7 เวิรค์พอยท์ บ้านข่าว และ นสพ.ท้วถิ่นเทพไทยนิวส์
มาทำสื่อก่อนเริ่มการประชุม ณ ห้องประชุมสมิหลา ภ.9 จว.สงขลา

แบ่งปัน