วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นสักขีพยานการลงนามระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในบันทึกความเข้าใจเรื่อง การกำหนดมาตราการและแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวต่างด้าว เพื่อรอส่งตัวกลับ โดยความมือของ 7 หน่วยราชการได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ, ข้าราชการตำรวจ สตม. และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

87

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นสักขีพยานการลงนามระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในบันทึกความเข้าใจเรื่อง การกำหนดมาตราการและแนวทางการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวต่างด้าว เพื่อรอส่งตัวกลับ โดยความมือของ 7 หน่วยราชการได้แก่  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ   และกระทรวงแรงงาน  โดยมี พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานสักขีพยาน พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ, ข้าราชการตำรวจ สตม. และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

แบ่งปัน