วันที่ 15 มิถุนายน 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบหมายให้ คุณสุขุมาล ชิงดวง เลขานุการ สมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 รายโดยมี แพทย์ พยาบาล รพ.ตร.ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร.

197

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจมอบหมายให้ คุณสุขุมาล ชิงดวง เลขานุการ สมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 5 รายโดยมี แพทย์ พยาบาล รพ.ตร.ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 รพ.ตร.
IMG_2321IMG_2307 IMG_2338

แบ่งปัน