วันที่ 15 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ตร. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.

194

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ตร. และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 2 ตร.
IMG_0835_resize IMG_0855 IMG_0845_resize IMG_0838_resize

แบ่งปัน