วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นางสาวแคทเธอรีน อ๊อกกินี ผู้บังคับการทูตกิจการตำรวจ สอท.ฝรั่งเศส พร้อมคณะเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ

75

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นางสาวแคทเธอรีน อ๊อกกินี ผู้บังคับการทูตกิจการตำรวจ สอท.ฝรั่งเศส พร้อมคณะเนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ

แบ่งปัน