วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นปรธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี 2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

194

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นปรธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักบริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ประจำปี 2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_4075IMG_4076 IMG_4073

แบ่งปัน