วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / ผศ.ดร.อุมา แสงคร้าม อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร.จำนวน 6 ราย

87

วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / ผศ.ดร.อุมา แสงคร้าม อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ นำคณะตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บการปฏิบัติหน้าที่และพักรักษาตัวใน รพ.ตร.จำนวน 6 ราย

แบ่งปัน