วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์/ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบนโยบายการบริหารราชการในโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการกรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในวาระประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ร่วมโครงการสัมมนาฯ

111

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถ.สุรวงศ์/ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบนโยบายการบริหารราชการในโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการกรือเทียบเท่าที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในวาระประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. และผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ร่วมโครงการสัมมนาฯ

แบ่งปัน