วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.ปิยะ สอนกระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ครั้งที่ 6/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.

329

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.ปิยะ สอนกระกูล ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ครั้งที่ 6/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.
IMG_4062IMG_4071 IMG_4065  IMG_4058

แบ่งปัน