วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง พม. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล และ ดร.ธันยา เลาหทัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเสวนา “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชนประมาณ 60 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ได้ผลอย่างจริงจัง ตลอดจนสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป ณ ห้องประชุมบุณยะจินดา 2 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี

491

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวง พม. พร้อมด้วย พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล และ ดร.ธันยา เลาหทัย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเสวนา “เปิดใจ…การต่อต้านการค้ามนุษย์” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และเครือข่ายภาคเอกชนประมาณ 60 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ได้ผลอย่างจริงจัง ตลอดจนสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป ณ ห้องประชุมบุณยะจินดา 2 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี
IMG_9500 IMG_9473

แบ่งปัน