วันที่ 30 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ ศ.เควิน แบมป์ตัน แห่งสหราชอาณาจักร ขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

154

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ ศ.เควิน แบมป์ตัน แห่งสหราชอาณาจักร ขอเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_3499 IMG_3515 IMG_3514 IMG_3509

แบ่งปัน