วันที่่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐปรระศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กทม./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมกิจกรรม Kick Off ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานฯ

114
วันที่่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐปรระศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กทม./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ร่วมกิจกรรม Kick Off ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานฯ
แบ่งปัน