วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) และ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมด้วย รอง ผบช.น., ผบก.น.1-4, ผบก.สปพ., ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, ผบก.ภ.จว.นนทบุรี และ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุ และห้องวิทยุสื่อสารของโครงการสายตรวจประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) และ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการสายตรวจประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัยรวมทั้งอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 4,500 คน ช่วยกันดูแลสอดส่องเหตุอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุนักเรียนตีกันซึ่งมีความถี่และรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งที่ปรึกษา (สบ 10) มั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาเหตุนักเรียนตีกันอย่างได้ผล พร้อมขอให้ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมโรงเรียนช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกัน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

213

วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.เอ็น.เอ็น. ร่วมด้วยช่วยกัน จำกัด ให้การต้อนรับ พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) และ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมด้วย รอง ผบช.น., ผบก.น.1-4, ผบก.สปพ., ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, ผบก.ภ.จว.นนทบุรี และ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุ และห้องวิทยุสื่อสารของโครงการสายตรวจประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) และ นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้แถลงข่าวความร่วมมือในโครงการสายตรวจประชาชนร่วมด้วยช่วยกัน โดยมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัยรวมทั้งอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกันทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกว่า 4,500 คน ช่วยกันดูแลสอดส่องเหตุอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุนักเรียนตีกันซึ่งมีความถี่และรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงนี้ ซึ่งที่ปรึกษา (สบ 10) มั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาเหตุนักเรียนตีกันอย่างได้ผล พร้อมขอให้ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมโรงเรียนช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกัน เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
IMG_9636 IMG_9843 IMG_9698

แบ่งปัน