ประกาศกองสารนิเทส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ประกอบการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

56

แบ่งปัน