ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู บริเวณอาคาร 13 กองสารนิเทศ อาคาร 17 (ศูนย์สื่อมวลชน) และอาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

122
แบ่งปัน