วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562 โดยมี พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิษนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เข้าร่วมรับฟังบรรยาย

85

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562 โดยมี พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.วิษนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เข้าร่วมรับฟังบรรยาย

แบ่งปัน