วันนี้(22 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ดร.วิษณุ เครืองาม รอง นรม.ให้เกียรติเดินทางมาเป็นองค์ปาฐกฐาให้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นที่ 3 ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ตร.

74

วันนี้(22 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ดร.วิษณุ เครืองาม รอง นรม.ให้เกียรติเดินทางมาเป็นองค์ปาฐกฐาให้หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นที่ 3 ณ ห้องศรียานนท์ อาคาร 1 ตร.

แบ่งปัน