วันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6) เป็นประธานการอบรมการใช้งานระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ CRIMES ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมบุณยะจินดา 2, 3 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี

118

วันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6) เป็นประธานการอบรมการใช้งานระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ CRIMES ให้กับหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมบุณยะจินดา 2, 3 สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดี

แบ่งปัน