วันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์สื่อมวลชนย่อย ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์ นายวิษณุ เครืองาม รอง นรม. พร้อมด้วยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

235

วันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์สื่อมวลชนย่อย ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์ นายวิษณุ เครืองาม รอง นรม. พร้อมด้วยพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ พล.ต.ต. จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น. ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แบ่งปัน