สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดชั้นปี และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดสื่อภาพยนตร์โฆษณา (ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ) หรือภาพยนตร์สั้น (ความยาวไม่เกิน 3 นาที)

26

สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดชั้นปี และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดสื่อภาพยนตร์โฆษณา (ความยาวไม่เกิน 60 วินาที ) หรือภาพยนตร์สั้น (ความยาวไม่เกิน 3 นาที)

View Fullscreen

View Fullscreen

แบ่งปัน