ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสภาพแบตเตอรี่ของรถยนต์ที่ใช้ในราชการ ของ กองสารนิเทศ ทะเบียนโล่ ๑๐๒๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

67

แบ่งปัน