ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการพนัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29

แบ่งปัน