วันที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conferences ) เพื่อเตรียมความพร้อมการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

113

วันที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conferences ) เพื่อเตรียมความพร้อมการกำหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบ่งปัน