ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

101

แบ่งปัน