วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

152

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. เป็นหัวหน้าคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ ข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

แบ่งปัน