ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อตามโครงการผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศรณรงค์ไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

67

แบ่งปัน