สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมจำนวน 1,000 อัตรา – ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 – 28 เม.ย.62 – รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 17 พ.ค.62 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

464

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหาข้าราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร เพื่อดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมจำนวน 1,000 อัตรา

– ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 22 – 28 เม.ย.62

– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 17 พ.ค.62

ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

แบ่งปัน