คู่มือการเดินทางสำหรับประชาชน ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

2708

• หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 •

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

ฤกษ์ เวลา 16.09-20.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 

• เวลา 10.00 น. เชิญพระสุพรรณบัฏดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกร จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

• เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมณเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

• ฤกษ์ เวลา 16.19-18.00 น. จุดเทียนชัย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 45 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย, พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ, พระสงฆ์ 5 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562

ฤกษ์ เวลา 10.09-12.00 น. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย สรงพระมุรธาภิษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน, ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์, ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสง ณ พระที่นั่งภัทรบิฐ, เลี้ยงพระ พระสงฆ์ดับเทียนชัย ณ พระทั่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค จากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

เวลา 16.30 น. เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระทั่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

เวลา 17.30 น. เสด็จออกให้ทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

• ที่จอดรถ •

คณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดให้มีสถานที่จอดรถอำนวยความสะดวกประชาชน จำนวน 27 แห่ง ดังนี้

โซนทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร

• ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 07.00-22.00 น. จำนวน 1,000 คัน
• ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 ตลอดเวลา จำนวน 10,120 คัน
• สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 06.00-22.00 น. จำนวน 837 คัน
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 06.00-22.00 น. จำนวน 3,000 คัน 
• เมืองทองธานี จอดได้เฉพาะวันที่ 4 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 08.00-22.00 น. จำนวน 1,000 คัน ส่วนวันที่ 5-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 08.00-22.00 น. จำนวน 500 คัน

โซนทิศใต้ของกรุงเทพมหานคร

• พุทธมณฑลสาย 4 จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 05.00-18.00 น. จำนวน 1,000 คัน
• ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 05.00-22.00 น. จำนวน 1,500 คัน
• สวนสาธารณะเซ็นทรัลปาร์ค พระราม 2 จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 05.00-22.00 น. จำนวน 200 คัน
• โรงเรียนบางมดวิทยา จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 08.00-18.00 น. จำนวน 50 คัน
• วิทยาลัยทองสุข จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 ตลอดเวลา จำนวน 300 คัน
• อู่บรมราชชนนี ขสมก. เขตการเดินรถที่ 6 จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 ตลอดเวลา จำนวน 300 คัน

โซนทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานคร

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 ตลอดเวลา จำนวน 900 คัน
• ศูนย์การค้าเมกา บางนา จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 09.30-22.00 น. จำนวน 3,000 คัน
• ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 06.00-24.00 น. จำนวน 500 คัน
• อีเกีย บางนา จอดได้ตั้งแต่ 5-6 พ.ค. 2562 เวลา 09.30-22.00 น. จำนวน 2,000 คัน

โซนทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

• ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เฉพาะเวลา 06.00-22.00 น. จำนวน 232

โซนกรุงเทพมหานครชั้นใน

• สำนักงานอัยการสูงสุด จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 06.00-22.00 น. จำนวน 300 คัน
• ศาลอาญา รัชดาภิเษก จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 06.00-22.00 น. จำนวน 500 คัน
• อาคารจอดรถ รฟม. จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 05.00-01.00 น. จำนวน 80 คัน จักรยานยนต์ 150 คัน
• อาคารจอดรถ MRT ลาดพร้าว จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 05.00-01.00 น. จำนวน 1,700 คัน
• สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จำนวน 250 คัน
• สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงก์ สถานีมักกะสัน จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 จำนวน 1,000 คัน
• ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 จำนวน 1,000 คัน
• คลังสินค้าท่าเรือคลองเตย (โกดังสเตเดี้ยม) จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 07.00-24.00 น. จำนวน 500 คัน
• สนามศุภชลาศัย จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 จำนวน 500 คัน
• โรงงานยาสูบ คลองเตย จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 เวลา 08.00-16.00 น. จำนวน 300 คัน
• ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน จอดได้ตั้งแต่ 4-6 พ.ค. 2562 ตลอดเวลา จำนวน 700 คัน

• เส้นทางรถ Shuttle Bus •

คณะกรรมการอำนวยการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดให้มีบริการขนส่งสาธารณะ เส้นทางรถ Shuttle Bus จำนวน 11 เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานคร เข้าสู่บริเวณงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 1 พ.ค. 2562 รับส่งประชาชนเข้าพื้นที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บริการ 09.00-22.00 น. หรือจนกว่าคนจะหมดพื้นที่

วันที่ 2-4 พ.ค. 2562 รับส่งประชาชนเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บริการ 09.00-22.00 น. หรือจนกว่าคนจะหมด

วันที่ 5-6 พ.ค. 2562 รับส่งประชาชนเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บริการ 09.00-24.00 น. หรือจนกว่าคนจะหมด

วันที่ 7 พ.ค. 2562 รับส่งประชาชนเข้าพื้นที่งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บริการ 09.00-22.00 น. หรือจนกว่าคนจะหมดพื้นที่

• เส้นทางที่ 1 เมืองทองธานี, ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ปลายทาง สนามม้านางเลิ้ง

• เส้นทางที่ 2 สโมสรตำรวจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปลายทาง สนามม้านางเลิ้ง

• เส้นทางที่ 3 สโมสรกองทัพบก, ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ปลายทาง สนามม้านางเลิ้ง

• เส้นทางที่ 4 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ปลายทาง สนามม้านางเลิ้ง

• เส้นทางที่ 5 รฟม.พระราม 9, MRT ลาดพร้าว, ศาลอาญา รัชดาภิเษก, สำนักงานอัยการสูงสุด ปลายทาง บ้านมนังคศิลา

• เส้นทางที่ 6 อีเกีย บางนา, ศูนย์การค้าเมกา บางนา, ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ปลายทาง บ้านมนังคศิลา

• เส้นทางที่ 7 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปลายทาง บ้านมนังคศิลา

• เส้นทางที่ 8 ท่าเรือคลองเตย, โรงงานยาสูบ, แอร์พอร์ต ลิงก์ มักกะสัน ปลายทาง บ้านมนังคศิลา

• เส้นทางที่ 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, โรงเรียนบางมดวิทยา ปลายทาง วัดเทพศิรินทร์

• เส้นทางที่ 10 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา, พุทธมณฑล สาย 4, อู่จอดรถบรมราชชนนี, วิทยาลัยทองสุข ปลายทาง แยกวิสุทธิกษัตริย์

• เส้นทางที่ 11 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ปลายทาง เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

• เส้นทางรถเฉพาะกิจ •

เส้นทางเดินรถเฉพาะกิจ รับส่งประชาชน จากจุดต่างๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร รับส่งทุกป้าย เข้าสู่บริเวณงานพระราชพิธีฯ จำนวน 6 เส้นทาง คือ

เส้นทางที่ 1 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – สนามม้านางเลิ้ง เริ่มจาก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปตามถนนพญาไท เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรี ถึงสนามม้านางเลิ้ง

เส้นทางที่ 2 สนามศุภชลาศัย- บ้านมนังคศิลา เริ่มจาก บ้านมนังคศิลา ไปตามถนนพระราม 1 เลี้ยวขวาที่ใต้ทางด่วน เข้าถนนพระราม 6 เลี้ยวซ้ายที่แยกอุรุพงษ์ ข้ามทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลานหลวง ถึงจุดส่งบ้านมนังคศิลา

เส้นทางที่ 3 วงเวียนใหญ่ – สะพานพระพุทธยอดฟ้า เริ่มจาก วงเวียนใหญ่ ไปตามถนนประชาธิปก ข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้า 

เส้นทางที่ 4 สถานีขนส่งหมอชิต 2 (จตุจักร) – สนามม้านางเลิ้ง เริ่มจาก หมอชิต 2 ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 แล้วเข้าถนนพหลโยธิน ผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถนนพญาไท เลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรี ถนนพิษณุโลก ถึงสนามม้านางเลิ้ง

เส้นทางที่ 5 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มจาก สายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน) ไปตามถนนบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เส้นทางที่ 6 สถานีรถไฟหัวลำโพง – บ้านมนังคศิลา เริ่มจาก สถานีรถไฟหัวลำโพง ไปตามถนนหลวง ถนนพระราม 1 เลี้ยวขวาที่ใต้ทางด่วน เข้าถนนพระราม 6 เลี้ยวซ้ายที่แยกอุรุพงษ์ ข้ามทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลานหลวง ถึงจุดส่งบ้านมนังคศิลา

• ทางรถไฟ •

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถพิเศษบริการประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวม 16 ขบวน ดังนี้

สายเหนือ จากสถานีรถไฟอยุธยา 

เที่ยวไป 
• ขบวน 320 อยุธยา – กรุงเทพ ต้นทาง 10.30 – ปลายทาง 12.00 น.
• ขบวน 322 อยุธยา – กรุงเทพ ต้นทาง 12.00 – ปลายทาง 13.30 น.

เที่ยวกลับ
• ขบวน 319 กรุงเทพ – อยุธยา ต้นทาง 23.00 – ปลายทาง 00.30 น.
• ขบวน 321 กรุงเทพ – อยุธยา ต้นทาง 24.00 – ปลายทาง 01.30 น.

สายใต้ จากสถานีรถไฟนครปฐม

เที่ยวไป
• ขบวน 332 นครปฐม – ธนบุรี ต้นทาง 10.55 – ปลายทาง 12.00 น.
• ขบวน 334 นครปฐม – ธนบุรี ต้นทาง 12.00 – ปลายทาง 13.05 น.

เที่ยวกลับ 
• ขบวน 331 ธนบุรี – นครปฐม ต้นทาง 23.00 – ปลายทาง 24.00 น.
• ขบวน 333 ธนบุรี – นครปฐม ต้นทาง 24.00 – ปลายทาง 01.00 น.

สายตะวันออก จากสถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา

เที่ยวไป 
• ขบวน 326 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ ต้นทาง 10.35 – ปลายทาง 11.55 น.
• ขบวน 328 ฉะเชิงเทรา – กรุงเทพ ต้นทาง 12.00 – ปลายทาง 13.20 น.

เที่ยวกลับ 
• ขบวน 325 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา ต้นทาง 23.00 – ปลายทาง 00.40 น.
• ขบวน 327 กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา ต้นทาง 24.00 – ปลายทาง 01.40 น.

สายแม่กลอง จากสถานีรถไฟมหาชัย จ.สมุทรสาคร

เที่ยวไป
• ขบวน 4342 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ ต้นทาง 10.40 – ปลายทาง 11.35 น.
• ขบวน 4348 มหาชัย – วงเวียนใหญ่ ต้นทาง 12.00 – ปลายทาง 12.55 น.

เที่ยวกลับ
• ขบวน 4348 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย ต้นทาง 23.00 – ปลายทาง 23.55 น.
• ขบวน 4333 วงเวียนใหญ่ – มหาชัย ต้นทาง 24.00 – ปลายทาง 00.55 น.

• ทางเรือ •

กรมเจ้าท่า ร่วมกับบริษัทเอกชนต่างๆ จัดเรือบริการฟรี ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ดังนี้

เรือด่วนเจ้าพระยา 

• นนทบุรี – สะพานพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) จำนวน 4 เที่ยว เวลา 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 น.
• สาทร – สะพานพุทธ จำนวน 4 เที่ยว เวลา 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 น.

เรือข้ามฟาก

• พระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) – พระราม 8 (ฝั่งพระนคร) ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เรือออกทุก 15 นาที
• พระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) – ปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เรือออกทุก 20 นาที
• ปิ่นเกล้า (ฝั่งธนบุรี) – ปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เรือออกทุก 15 นาที
• รถไฟ – ท่าพระจันทร์ใต้ ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. เรือออกทุก 20 นาที

เรือโดยสารคลองแสนแสบ

• วันที่ 4 พ.ค. 2562 ประตูน้ำ-ผ่านฟ้าลีลาศ เที่ยวแรก 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.00 น. / ผ่านฟ้าลีลาศ-ประตูน้ำ เที่ยวสุดท้าย 19.15 น.
• วันที่ 5 พ.ค. 2562 ประตูน้ำ-โบ๊เบ๊ เที่ยวแรก 07.00 น., ประตูน้ำ-ผ่านฟ้าลีลาศ เที่ยวแรก 11.45 น. เที่ยวสุดท้าย 22.00 น. / ผ่านฟ้าลีลาศ-ประตูน้ำ เที่ยวสุดท้าย 22.00 น.
• วันที่ 6 พ.ค. 2562 ประตูน้ำ-ผ่านฟ้าลีลาศ เที่ยวแรก 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 19.45 น. / ผ่านฟ้าลีลาศ-ประตูน้ำ เที่ยวสุดท้าย 20.00 น.

แบ่งปัน