วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. กองทัพเรือจัดให้มีการซ้อมใหญ่การเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จาก อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะจอดเทียบท่าในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562

460

“…สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์
เพียงหงส์ทรงพรมมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม..”

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. กองทัพเรือจัดให้มีการซ้อมใหญ่การเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จาก อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยจะจอดเทียบท่าในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562

หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะอัญเชิญขึ้นเก็บที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี กรมศิลปากร คลองบางกอกน้อย ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมการจัดขบวนเรือพระราชพิธี ในการเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค พร้อมกับเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในช่วงปลายปี 2562

ภาพและข้อมูลจาก กองทัพเรือ โดยสำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ

#เชิญมาชมความงดงาม #เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ #วันที่ 4 – 6 พฤษภาคมนี้ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แบ่งปัน