ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากำแพงรั้ว พิพิธภัณฑ์ตำรวจ (วังปารุสกวัน) พร้อมประดับตกแต่งผ้าสีเหลืองขาวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

109

แบ่งปัน