150
วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชภิเษก
โดยมี พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนงรากูร ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม
แบ่งปัน