วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารจัดการประชุมและพิธีการ เตรียมความพร้อมการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอ

238

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านบริหารจัดการประชุมและพิธีการ เตรียมความพร้อมการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ 5/2562 โดยมี พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ต.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผบก.สท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอ

แบ่งปัน