วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน ครั้งที่ 11 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

537

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน ครั้งที่ 11 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

แบ่งปัน