ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อตามโครงการผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ รณรงค์ไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ประจำปี ๒๕๖๒ เงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑ รายการ

106

แบ่งปัน