ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศรณรงค์ไม่ให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับการพนัน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

104

แบ่งปัน