วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้โอวาทแก่นักกีฬายิงปืนก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวพร้อมมอบเงินสนับสนุนสมาคมนักกีฬายิงปืนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม จตร. และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังโอวาท

103

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้โอวาทแก่นักกีฬายิงปืนก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวพร้อมมอบเงินสนับสนุนสมาคมนักกีฬายิงปืนแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม จตร. และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังโอวาท

แบ่งปัน